Close
DR साइटबाट सञ्चालित कोर एप्लिकेसन “iEnsure” कुनै त्रुटिविना सफलतापूर्वक परीक्षण गरिएको छ
DR साइटबाट सञ्चालित कोर एप्लिकेसन “iEnsure” कुनै त्रुटिविना सफलतापूर्वक परीक्षण गरिएको छ

DR साइट व्यवस्थापन: हामीले Disaster Recovery प्रक्रियाहरू अद्यावधिक र पूर्ण रूपमा परीक्षण गरेका छौं जस्ले खतरा देखिएमा रोकथाम गर्नेछ । भौगोलिक...

Read more