बीमा दावी भुक्तानी लिन बाँकी बीमितले सम्पर्क गर्ने सम्बन्धमा

यस कम्पनीमा विभिन्न समयमा परेको दावीहरुको निवेदन प्राप्त भ​एको र तत्पश्चात सम्पर्कमा नआउनु भएका बीमितहरुको लामो समय देखि दावी भुक्तानी हुन बाँकी...

Read more