यस कम्पनीमा विभिन्न समयमा परेको दावीहरुको निवेदन प्राप्त भ​एको र तत्पश्चात सम्पर्कमा नआउनु भएका बीमितहरुको लामो समय देखि दावी भुक्तानी हुन बाँकी रहेको हुँदा दावी फछर्यौटका लागि आवश्यक कागजात सहित यस कम्पनीको नजिकको शाखा तथा उपशाखा कार्यालय वा कम्पनीको केन्द्रिय कार्यालय नक्साल​, काठमाण्डौंमा यथाशिघ्र सम्पर्क गरी आफ्नो बीमा वापत परेको दावीको भुक्तानी लिनुहुनको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।