प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनीले सर्वाधिक ठुलो दाबी रकम भुक्तानी गरेको छ । यस कम्पनीमा Andritz Hydro Pvt. Ltd. तथा मध्य भोटेकोशी जलविद्युत कम्पनी लि. ले Erection All Risk बीमा गराएको थियो । उक्त जलविद्युत आयोजना निर्माण स्थल भोटेकोशी नदीमा अविरल वर्षा तथा बाढीले भएको हानी नोक्सानीको क्षेतिपूर्ती बापत अमेरिकी डलर १,०३,३५,४३०।७० (अमेरिकी डलर एक करोड तीन लाख पैतीस हजार चार सय तीस र ७० सेन्ट मात्र) बराबर नेपाली रु. १३४७९४६८७१।८९ (रु. एक अर्ब चौतीस करोड उनासी लाख छयालीस हजार आठ सय एकहत्तर र पैसा ८९ मात्र) यस कम्पनीले मिति २०७९।०८।१९ गते भुक्तानी गरेको छ ।