कम्पनीमा उपलव्ध सेवाहरु
निर्जीवन बीमा सम्बन्धि हरेक प्रकारका बीमाहरु ।

सम्बन्धित ऐन नियमहरु
कम्पनी ऐन २०६३, बीमा ऐन २०४९, बीमा नियमावली २०४९, अन्य सम्बन्धित ऐन नियमहरुको साथै बीमा समितिको निर्दे्शिका, नियम तथा परिपत्रहरु ।

बीमालेख तयार पार्न चाहिने कागजपत्रहरु
सबै प्रकारका बीमालेखहरुः प्रस्ताव फारम
सवारी साधन बीमाः सवारी साधन दर्ता पुस्तिका (ब्लु बुक) को फोटोकपी र कम्पनीले दिएको नविकरण सूचना
सामुद्रिक बीमाः प्रतित पत्र, लदान पत्र, विजक, पूर्व विजक,चलान आदी
ठेकेदारको सम्पूर्ण जोखिम बीमाः ठेकेदारको मालिकसित भएको करारनामा, गर्नु पर्ने कामको विवरण (BOQ)
विदेश यात्रा बीमाः पासपोर्टको फोटोकपी
अन्य बीमालेखको लागिः कम्पनीको माग बमोजिम अन्य कागजातहरु ।

बीमालेख तयार गर्न लाग्ने समय
प्रस्ताव फाराम सहित आवश्यक कागजपत्रहरु प्राप्त भएपछि साधारण बीमालेखको लागी बढीमा ३ घन्टा
अधिक बीमांक रकम र जोखिम सर्वेक्षण गर्नुपर्ने अवस्थामा २ दिन

बीमालेख र नविकरणको लागि तिर्नु पर्ने शुल्क
बीमालेखको कर विजकमा उल्लेख भएको बीमाशुल्क र टिकट दस्तुर तथा मू.अ.क.को जम्मा रकम ।

नविकरणको सूचना
बीमालेखको अवधि समाप्त हुनु भन्दा १ महिना पहिले नविकरणको लागि सूचना पठाइन्छ । नविकरणको सूचना गा्रहकहरुलाई  कम्पनीमा उपलब्ध भएको ठेगाना, इ मेल, SMS मार्फत तथा सोझै फोन बाट जानकारी गराइन्छ ।

बीमा दावी कहाँ गर्ने
कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालयमा रहेको दावी विभाग लगायत कम्पनीका कुनै पनि शाखा कार्यालयहरुमा ( हेर्नुस प्रिमियर इन्स्योरेन्सको शाखा संजाल) अथवा claim@picl.com.np  मा सिधै इमेल पठाएर ।

दावी फछर्योट हुन लाग्ने समय
र्सर्भेयरको अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त भएर आवश्यक सम्पूर्ण कागजपत्रहरु प्राप्त पछि ७ दिन भित्र ।

शेयर सम्बन्धि कार्यहरु कहाँ गर्ने
शेयर सम्बन्धि सम्पूर्ण कार्यहरु कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालयमा गरिन्छ ।

त्रैमासिक प्रतिवेदन प्रकाशन
बीमा समिति र नेपाल धितोपत्र बोर्डको निर्देशन बमोजिम प्रत्येक तीन महिनाको लेखा सम्बन्धि विवरणहरु राष्ट्रिय दैनिक स्तरको पत्रिकामा प्रकाशन गरिन्छ ।